Birbirinden güzel seçenekler ile…

Kurulduğumuz günden bugüne kadar gerek teknolojik alt yapısı, gerekse kaliteli üretimi ile sektörde lider bir marka haline gelen MONE TARIM kalitesi Türkiye’nin her köşesinde…

Yetkinlikler

Üretim
Otomasyon
Pazarlama
İstihdam

Üretim Sistemimiz

Otomasyon

Yoğun bitkisel üretim kapasitesi ve tüm proseslerinde teknolojinin kullanıldığı ENDÜSTRİYEL anlamda gelişmiş yapıya sahiptir.

Üretim

Seralarımızda modern yetiştirme teknikleri kullanılarak topraksız tarımda üretim yapılmaktadır.

Ürünlerimiz

Üretim hacminin %80’ini ana ürünümüz olan kırmızı renkli kesme gül çeşitleri
oluşturmaktadır.

Seralarımızda modern yetiştirme teknikleri kullanılarak topraksız tarımda üretim yapılmaktadır.

Tüm proseslerinde teknolojinin kullanıldığı
ENDÜSTRİYEL anlamda gelişmiş yapıya sahiptir

Tübitak Destekli Projeler ve AR-GE faaliyetlerimiz.
ENDÜSTRİYEL anlamda gelişmiş yapıya sahiptir

Ürünlerde kalite ön planda olması sebebi ile üretimin her aşaması deneyimli mühendislerimiz tarafından kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Seralarımızda kesme gül zararlılarına karşı insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir mücadele sistemi olan ENTEGRE MÜCADELE (IPM; Integrated Pest Management) yöntemi uygulanmaktadır.

 

 

Güllerimiz müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istenilen formda hasat edilmekte, hasat edilen güller doğrudan vazo ömürlerinin arttırılması amacı ile hasat sonrası solüsyonlarda bekletilmektedir

Meslek edinmelerinin sağlanması düşüncesi ile POZİTİF AYRIMCILIK yaparak seralarda istihdam etmekte olduğu personelinin %76’sı kadın personel oluşturmaktadır.

Üretimimizin her aşamasında asli unsurumuz olan personelimizin İşçi sağlığı ve güvenliği ne dair önlemler alınmaktadır. Personelimize konu ile ilgili eğitimler düzenli olarak verilmektedir.

Dağıtım Ağı

Firmamız ürünleri iç piyasa talepleri doğrultusunda, şehir bazında kesme çiçek toptancılarından oluşturduğu BAYİ ağı ile sağlamaktadır. Ürünlerimiz dalından kesilmesinden itibaren son kullanıcıya gidinceye kadar olan her aşaması titizlikle takip edilmektedir.

 

Piyasadaki talebin fazla olması sebebiyle 2009 yılında yine tamamı yurt dışından ithal etmiş olduğumuz orkide fidelerimizle, kesme orkide deneme üretimi (phelanopsis) yapmaya başlanmıştır.

Üretim Seramızdan