Hizmetiçi Eğitim

4_Hizmet içi eğitim

Firmamızda verim ve kalitede sürdürülebilirliği sağlamak için personelimize yetiştirme teknikleri konusunda sürekli hizmet içi eğitimler verilmektedir.

istihdam sayfasına eklensin